Plakát
Kiadvány
Kedvezményezett neve: Bana Község Önkormányzata
Projekt címe: Bana csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00011
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.04.30.
A támogatás összege: 60 000 000,-Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:
A tervezett beruházás keretében egyrészről az elkészült terv alapján valósítanák meg a csatorna kotrását.
1. A Bana-Bábolna csatornába torkolló belterületi vízelvezető csatornák közül a József Attila utcai árok, illetve a József Attila utca és a Dózsa György utca közötti árok kotrásával lehet javítani a belterületre hulló csapadékvíz elvezetésén. A József Attila utca rekonstrukcióval érintett összes hossza: 672 m.
2. A projekt keretében megvalósul a Petőfi u – Bana-Bábolna vízfolyás összekötő árok rendezése. A Petőfi utca – Bana-Bábolna csatorna összekötő vízelvezető földmedrű nyílt árok rekonstrukció összes hossza: 135 m.
3. A József Attila utca területéről induló belterületi árok hordalékkal telített földmedrű árok. Esése minimális, a csapadékvíz elvezetésére jelen állapotában csak részben alkalmas. A meder kotrása, rézsűjének rendezése elengedhetetlen. A József Attila utca - Sport utca vízelvezető árok rekonstrukció összes hossza: 334 m.
4. Sport u. – Bana-Bábolna vízfolyás összekötő meder rendezése a József Attila utca – Sport utca árkot követően a csapadékvíz a sportpálya K-i oldalán lévő árkon keresztül kerül bevezetésre a Bana Bábolna csatornába. Minimális esésű, hordalékkal telített, rendezésre és kotrásra szoruló árok. A Sport utca – Bana-Bábolna csatorna összekötő vízelvezető földmedrű nyílt árok rekonstrukció összes hossza: 170 m.
5. A Rákóczi u. vízelvezető árok rekonstrukciója 149 m-en valósul meg.
6. Rákóczi u. – Bana-Bábolna csatorna árok rendezése 145 m-es hosszon. A Rákóczi utca – Bana-Bábolnai vízfolyás közötti összekötő árok jelenleg egy minimális esésű, hordalékkal telített, aljnövényzettel sűrűn benőtt földmeder. Az árkon átereszt, az átereszre homlokfalat kell építeni, és a betonozással egyidejűleg csappantyút elhelyezni.
7. Bana-Bábolna csatorna rendezése, mederkotrással. A tervezett mederkotrás hossza: 2332 m2