Álláspályázat!

Banai Bóbita Egységes Óvoda-Bölcsőde
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Banai Bóbita Egységes Óvoda-Bölcsőde
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
  - Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
  - Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
  - Komárom-Esztergom megye, 2944 Bana, Jókai Mór utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
  - Minden olyan feladat, amelyet a Köznevelési Törvény és az óvodai dokumentumok előírnak.

Illetmény és juttatások:
  - Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
  - Főiskola, óvodapedagógus
  - Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
Elvárt kompetenciák:
  - Jó kommunikációs, együttműködési készség, gyermekszeretet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  - önéletrajz, végzettségeket igazoló okmányok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
  - A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
  - 2016. augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja:
  - Postai úton, a pályázatnak a Banai Bóbita Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (2944 Bana, Jókai Mór utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201./2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  - Elektronikus úton Somogyiné Zeke Tünde részére a banap89@freemail.hu e-mail címen keresztül
  - Személyesen: Komárom-Esztergom megye, 2944 Bana, Jókai M. u. 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
  - www.bana.hu - 2016. augusztus 5.